!Ofgesot! Geführte Besichtigung der Ausstellung „Geckeg Vullen“ !Ofgesot!

Wéinst Problemer mam Transport (Zuch fällt aus) souwéi ze mann Umellungen, musse mir dëss Aktivitéit leider ofsoen!

Merci fir äert Versteesdemech.

.

Beatrice Casagranda
Präsidentin
B.Casagranda@naturemwelt-nordstad.lu
621 650 470
Tanja Lanners
Secrétairin
T.Lanners@naturemwelt-nordstad.lu
691 790 951
2020-02-15 13:45 2020-02-15 17:00 Europe/Berlin !Ofgesot! Geführte Besichtigung der Ausstellung „Geckeg Vullen“ !Ofgesot!

Mit dem Biologen Claude Heidt vom MNHN werden wir die Ausstellung besichtigen und erfahren
wie verrückt, komisch, verschieden und ausfallend Vögel sein können.

Ettelbruck info@naturemwelt-nordstad.lu